Wetenschappen

Tweede graad (3de en 4de jaar)

D (doorstroom)

Biotechnologische wetenschappen (D)

Je bent geboeid door wetenschap en techniek. Je gaat zelf op ontdekking door te onderzoeken en te experimenteren in het labo. Je hebt daarnaast ook een wiskundeknobbel en je vindt een brede algemene vorming een meerwaarde, dan is Biotechnologische wetenschappen een geschikte keuze voor jou.

De kernwetenschappen biologie, chemie en fysica staan centraal. In deze vakken is er veel aandacht voor experimenteel onderzoek in ons goed uitgerust labo. Daarnaast zoeken we via STEM-projecten antwoorden op natuurwetenschappelijke vragen en proberen we een oplossing te vinden voor (bio)technologische problemen. Hierbij komen je wiskundige en ICT-vaardigheden goed van pas. In deze projecten ligt de klemtoon op biotechnologie, milieu, voeding en chemie.

Deze richting bereidt je voor op een academische bachelor (master) in de domeinen wetenschap en techniek of op een sterke professionele bachelor in de wetenschappen.

D&A (doorstroom & arbeidsmarkt)

Biotechnieken (D&A)

Je bent  geboeid door laboratoriumwerk en productietechnieken. Indien je graag in de toekomst processen in de voedingsindustrie, de chemische of de farmaceutische industrie wil sturen, dan is Biotechnieken een passende keuze voor jou.

In ons goed uitgerust labo ga je zelf op zoek met welke technieken je problemen kan oplossen. We leggen de klemtoon op de analysetechnieken en (bio)chemische productietechnieken, waarbij STEM nooit veraf is. De vakken chemie, biologie en fysica staan centraal.

Deze richting bereidt je voor om na je secundair te kiezen voor een professionele bachelor die aansluit bij de richting. Er is ook de mogelijkheid om na je secundair op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan als labotechnisch medewerker, laboratoriumassistent of operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

Derde graad (5de en 6de jaar)

D (doorstroom)

Biotechnologische en chemische wetenschappen (D) is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappenlijk denken. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Deze richting bereidt je voor op een academische bachelor (master) in de domeinen wetenschap en techniek of op een professionele bachelor in de wetenschappen.

D&A  (doorstroom & arbeidsmarkt)

Biotechnologische en chemische technieken (D&A) is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk - theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en 'productiesystemen' ontwikkelen leerlingen naast competenties van de operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie ook de nodige theoretische kennis.

Deze richting bereidt je voor om na je secundair te kiezen voor een professionele bachelor die aansluit bij de richting. Er is ook de mogelijkheid om na je secundair op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen gaan als labotechnisch medewerker, laboratoriumassistent of operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

In de studierichting 'Biotechnologische en chemische wetenschappen' vinden we in vergelijking met 'Biotechnologische en chemische technieken' een meer uitgebreide wiskundige vorming en een meer uitgesproken wetenschappelijke benadering van biologie, chemie en fysica. Beide studierichtingen hebben een geïntegreerd projectmatig luik. In Biotechnologische en chemische wetenschappen focust dit onderdeel op 'onderzoek en ontwikkeling' in een ruime waaier van biotechnologische en chemische contexten. In Biotechnologische en chemische technieken gaat de aandacht naar beroepscompetenties en contexten die verbonden zijn met labowerk en industriële productie bij voeding, chemie en farmacie.

TROEVEN

 • Een stevige basis van wiskunde en wetenschappen,
 • ontwikkeling van onderzoekend en probleemoplossend denken,
 • een brede algemene vorming.

grafiek
Algemene vorming  (AV) 3de/4de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1/0
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Persoonlijke leer- en leeftijd/informatica 1
Specifieke vorming (SV)
Wiskunde 5
Biologie (incl. labo) 2/3
Chemie (incl. labo) 3
Fysica (incl. labo) 3/2
Biotechnologische wetenschappen 2/3
Totaal 32

TROEVEN

 • Zeer praktijkgericht in de goed uitgeruste labo's,
 • veel toepassingen van wetenschappen i.p.v. abstracte benadering,
 • minder focus op wiskunde.

grafiek
Algemene vorming  (AV) 3de/4de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1/0
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Persoonlijke leer- en leeftijd/informatica 1
Specifieke vorming (SV)
Wiskunde 3
Biologie + labo 3
Chemie + labotechnieken 6/5
Fysica + procestechnieken 4/6
Totaal 32

TROEVEN

 • Een uitbreiding van wiskunde en wetenschappen,
 • geïntegreerde projecten met STEM-Engineering en labo,
 • een brede algemene vorming.

grafiek
Algemene vorming (AV) 5de/6de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 3/4
Frans 3/2
Engels 2
Financiële en economische vorming 1/0
Persoonlijke leer- en leeftijd 0/1
Specifieke vorming (SV)
Wiskunde 5
Biologie (incl. labo) 3
Chemie (incl. labo) 3
Fysica (incl. labo) 3
Biotechnologische en chemische wetenschappen 3
Totaal 32

TROEVEN

 • Een uitbreiding van wetenschappen en labovaardigheden,
 • principes van biotechnologische en chemische technieken,
 • analysetechnieken en biochemische productietechnieken met werkplekleren,
 • toegepaste productiesystemen,
 • labo- en productiebeheer.

grafiek
Algemene vorming (AV) 5de/6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Financiële en economische vorming 1/0
Persoonlijke leer- en leeftijd 0/1
Specifieke vorming (SV)
Wiskunde 3
Biologie + biotechnologische analysetechnieken* 5/3
Chemie + chemische analysetechnieken* 6
Productietechnologie en -beheer* 4/5
Fysica (incl. labo) 1
Stage 0/1
Totaal 32

(*) inclusief werkplekleren