Wetenschappen

Deze wetenschappelijke studierichtingen bereiden voor op hogere studies na 18 jaar. Enkel de richting Chemie kan als eindpunt gezien worden. In het geheel van deze opleidingen nemen het pakket wiskunde en het pakket wetenschappen een uiterst belangrijke plaats in. Interesse voor die vakken is een absolute noodzaak.

Het derde en vierde jaar

D (doorstroom)

Biotechnologische wetenschappen (D)

Je bent geboeid door wetenschap en techniek. Je gaat zelf op ontdekking door te onderzoeken en te experimenteren in het labo. Je hebt daarnaast ook een wiskundeknobbel en je vindt een brede algemene vorming een meerwaarde, dan is Biotechnologische wetenschappen een geschikte keuze voor jou.

De kernwetenschappen biologie, chemie en fysica staan centraal. In deze vakken is er veel aandacht voor experimenteel onderzoek in ons goed uitgerust labo. Daarnaast zoeken we via STEM-projecten antwoorden op natuurwetenschappelijke vragen en proberen we een oplossing te vinden voor (bio)technologische problemen. Hierbij komen je wiskundige en ICT-vaardigheden goed van pas. In deze projecten ligt de klemtoon op biotechnologie, milieu, voeding en chemie.

Deze richting bereidt je voor op een academische bachelor in de domeinen wetenschappen en techniek of op een sterke professionele bachelor in de wetenschappen.

...

D&A (doorstroom & arbeidsmarkt)

Biotechnieken (D&A)

Je bent  geboeid door laboratoriumwerk en productietechnieken. Indien je graag in de toekomst processen in de voedingsindustrie, de chemische of de farmaceutische industrie wil sturen, dan is Biotechnieken een passende keuze voor jou.

In ons goed uitgerust labo ga je zelf op zoek met welke technieken je problemen kan oplossen. We leggen de klemtoon op de analysetechnieken en (bio)chemische productietechnieken, waarbij STEM nooit veraf is. De vakken chemie, biologie en fysica staan centraal.

Deze richting bereidt je voor om na je secundair op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen gaan als labo-technisch medewerker, laboratoriumassistent of operator voedings-, chemische- en farmaceutische industrie. Er is ook de mogelijkheid om na je secundair te kiezen voor een professionele bachelor die aansluit bij de richting.

....

Het vijfde jaar Biotechnologische en chemische wetenschappen (D) en het vijfde jaar Biotechnologische en chemische technieken (D&A).

D (doorstroom)

Biotechnologische en chemische wetenschappen (D) is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappenlijk denken. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Deze richting bereidt je voor op een academische bachelor (master) in de domeinen wetenschap en techniek of op een professionele bachelor in de wetenschappen.

D&A  (doorstroom & arbeidsmarkt)

Biotechnologische en chemische technieken (D&A) is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk - theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en 'productiesystemen' ontwikkelen leerlingen naast competenties van de operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie ook de nodige theoretische kennis.

Deze richting bereidt je voor om na je secundair te kiezen voor een professionele bachelor die aansluit bij de richting. Er is ook de mogelijkheid om na je secundair op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen gaan als labotechnisch medewerker, laboratoriumassistent of operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

In de studierichting 'Biotechnologische en chemische wetenschappen' vinden we in vergelijking met 'Biotechnologische en chemische technieken' een meer uitgebreide wiskundige vorming en een meer uitgesproken wetenschappelijke benadering van biologie, chemie en fysica. Beide studierichtingen hebben een geïntegreerd projectmatig luik. In Biotechnologische en chemische wetenschappen focust dit onderdeel op 'onderzoek en ontwikkeling' in een ruime waaier van biotechnologische en chemische contexten. In Biotechnologische en chemische technieken gaat de aandacht naar beroepscompetenties en contexten die verbonden zijn met labowerk en industriële productie bij voeding, chemie en farmacie...

Het zesde jaar Biotechnische wetenschappen & Techniek-wetenschappen tso

Beide richtingen bereiden je voor op hogere studies na 18 jaar (academisch of professionele bachelor). In het geheel van beide opleidingen nemen het pakket wiskunde en wetenschappen een uiterst belangrijke plaats in. Interesse voor die vakken is een absolute noodzaak. Daarnaast wordt de theorie onder de vorm van laboratoriumproeven praktisch uitgewerkt.

Kies je voor Biotechnische wetenschappen, dan zijn planten, dieren en micro-organismen en wat ze voor de mens kunnen betekenen, belangrijk. Je leert er alles over bier en wijn maken, conserveren van voedsel, productieprocessen van yoghurt, boter, margarine,... Je maakt kennis met de mogelijkheden van biotechnologie. Je ontdekt er alles over ecologie en bodem-, water- en luchtvervuiling. Dit is een greep uit de onderwerpen in het specifieke vak biotechniek en het bijhorende labo waarin je zelf aan de slag gaat om antwoorden te vinden op concrete onderzoeksvragen.

Kies je voor Techniek-wetenschappen, dan zijn de exacte wetenschappen belangrijk. De vakken biologie, chemie en fysica zijn hoofdvakken. Je leert er wetenschappelijk redeneren, verbanden leggen en technieken toepassen in de labo-uren. Je maakt kennis met kernfysica, elektronica en elektriciteit, wisselspanning en mechanica door zelf onderzoek te voeren. Deze beide richtingen zijn een vervolg op het vierde jaar. In het 6de jaar ga je in de gip, de geïntegreerde proef, een (bio)technisch probleem onderzoeken in een literatuurstudie én in het labo.

Het zesde jaar Chemie tso

In deze meer praktische richting leer je alles over procestechnieken, chemie in al zijn facetten en vele toepassingen. De praktische kant is labowerk. In het laatste jaar is een stage van 2 weken voorzien die gelinkt is met de gip, de geïntegreerde proef. Deze richting bereid je voor om na je secundair op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan of te kiezen voor een professionele bachelor die aansluit bij de richting.

TROEVEN

 • Een stevige basis van wiskunde en wetenschappen,
 • ontwikkeling van onderzoekend en probleemoplossend denken,
 • een brede algemene vorming.

grafiek
Algemene vorming  (AV) 3de/4de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1/0
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Persoonlijke leertijd/informatica 1
Specifieke vorming (SV)
Wiskunde 5
Biologie (incl. labo) 2/3
Chemie (incl. labo) 3
Fysica (incl. labo) 3/2
Biotechnologische wetenschappen 2/3
Totaal 32

TROEVEN

 • Zeer praktijkgericht in de goed uitgeruste labo's,
 • veel toepassingen van wetenschappen i.p.v. abstracte benadering,
 • minder focus op wiskunde.

grafiek
Algemene vorming  (AV) 3de/4de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1/0
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Persoonlijke leertijd/informatica 1
Specifieke vorming (SV)
Wiskunde 3
Biologie + labo 3
Chemie + labo 3
Labotechnieken 3/2
Fysica + labo 2/3
Procestechnieken 2/3
Totaal 32

TROEVEN

 • Een uitbreiding van wiskunde en wetenschappen,
 • geïntegreerde projecten met STEM-Engineering en labo,
 • een brede algemene vorming.

grafiek
Algemene vorming (AV) 5de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 3
Frans 3
Engels 2
Financiële en economische vaardigheden 1
Specifieke vorming (SV)
Wiskunde 5
Biologie (incl. labo) 3
Chemie (incl. labo) 3
Fysica (incl. labo) 3
Biotechnologische en chemische wetenschappen 3
Totaal 32

TROEVEN

 • Een uitbreiding van wetenschappen en labovaardigheden,
 • principes van biotechnologische en chemische technieken,
 • analysetechnieken en biochemische productietechnieken met werkplekleren,
 • toegepaste productiesystemen,
 • labo- en productiebeheer.

grafiek
Algemene vorming (AV) 5de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Financiële en economische vaardigheden 1
Specifieke vorming (SV)
Wiskunde 3
Biologie + labo 3
Chemie + labo 4
Fysica + labo 2
Labotechnieken 3
Productietechnieken 4
Totaal 32

TROEVEN

 • Diverse excursies (bedrijfsbezoeken, workshops in hogescholen, veldwerk ...),
 • labo in het goed uitgerust labocomplex,
 • ontwikkeling van onderzoeken en probleemoplossend denken,
 • een brede algemene vorming.

grafiek
Algemene vorming  (AV) 6de jaar
BW/TW
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 6
Specifieke vorming (SV) BW TW
Biologie 2/3 3/2
Chemie 3/2 5/6
Fysica 2 5
Biotechnische wetenschappen 6 /
Totaal 34 34

TROEVEN

 • Diverse excursies (bedrijfsbezoeken, workshops in hogescholen, veldwerk ...),
 • labo in het goed uitgerust labocomplex,
 • zeer praktijkgericht,
 • blokstage van 2 weken gekoppeld aan de geïntegreerde proef (gip) in een bedrijf, labo of onderzoekscentrum
 • veel toepassingen van de wetenschappen i.p.v. een abstracte benadering.

grafiek
Algemene vorming  (AV) 6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Specifieke vorming (SV)
Toegepaste biologie 2
Analytische chemie 6
Chemische technologie 4
Organische chemie 4
Toegepaste fysica 2
Stage/project 1
Totaal 34