Wetenschappen

Deze wetenschappelijke studierichtingen bereiden voor op hogere studies na 18 jaar. Enkel de richting Chemie kan als eindpunt gezien worden. In het geheel van deze opleidingen nemen het pakket wiskunde en het pakket wetenschappen een uiterst belangrijke plaats in. Interesse voor die vakken is een absolute noodzaak.

Kies je voor Biotechnische wetenschappen dan zijn planten, dieren en micro-organismen en wat ze voor de mens kunnen betekenen belangrijk. Je leert er alles over bier en wijn maken, conserveren van voedsel, productieprocessen van yoghurt, boter, margarine … Je maakt kennis met de mogelijkheden van biotechnologie. Je ontdekt er alles over ecologie en bodem- water- en luchtvervuiling. Dit is een greep uit de onderwerpen waarmee je in het labo zelf aan de slag gaat om antwoorden te vinden op concrete onderzoeksvragen.

Ben je geboeid door laboratoriumwerk en productietechnieken? Zou je graag in de toekomst processen in de voedingsindustrie, de chemische industrie of de farmaceutische industrie sturen dan is Biotechnieken (D&A) een passende keuze voor jou.

In het labo ga je zelf op zoek met welke technieken je problemen kan oplossen. We leggen de klemtoon op analysetechnieken en (bio)chemische productietechnieken, waarbij STEM nooit ver af is.

Kies je voor Techniek-wetenschappen dan zijn de exacte wetenschappen belangrijk. De vakken biologie, chemie en fysica zijn hoofdvakken. Je leert er wetenschappelijk te redeneren, verbanden te leggen en technieken toe te passen in de labo-uren. Je maakt kennis met kernfysica, elektronica en elektriciteit, wisselspanning en mechanica. In de derde graad leer je zelf een onderzoek voeren.

In de derde graad kan je ook kiezen voor de richting Chemie. In deze meer praktische richting leer je alles over procestechnieken, chemie in al zijn facetten en vele toepassingen. De praktische kant is labowerk. In het laatste jaar is een stage van 2 weken voorzien die gelinkt is met de GIP, de geïntegreerde proef.

TROEVEN

 • Een stevige basis van wiskunde en wetenschappen,
 • ontwikkeling van onderzoekend en probleemoplossend denken,
 • een brede algemene vorming.

grafiek
Algemene vakken (AV) 3de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 5
Economie/Informatica 1
Richtingspecifieke vakken
Biologie 2
Chemie 3
Fysica 3
Biotechnologische wetenschappen 2
Totaal 32

TROEVEN

 • Labo in het goed uitgerust labocomplex,
 • heel praktijkgericht,
 • veel toepassingen van wetenschappen i.p.v. abstracte benadering,
 • minder focus op wiskunde.

grafiek
Algemene vakken (AV) 3de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Economie/Informatica 1
Richtingspecifieke vakken
Biologie + labo 3
Chemie + labo 3
Chemie labotechnieken 3
Fysica + labo 2
Fysica procestechnieken 2
Totaal 32

TROEVEN

 • Een stevige basis van wiskunde en wetenschappen,
 • een viertal STEM projectnamiddagen,
 • ontwikkeling van onderzoekend en probleemoplossend denken,
 • een brede algemene vorming.

grafiek
Algemene vakken (AV) 3de en 4de jaar
BW/TW
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 5
Informatica 2
Studie 1
Richtingspecifieke vakken
Labo geïntegreerd (TV)
BW TW
Biologie 2 3
Chemie 3 4
Fysica 2 4
Biotechnische wetenschappen 4 /
Totaal 34 34

TROEVEN

 • Diverse excursies (bedrijfsbezoeken, workshops in hogescholen, veldwerk ...),
 • labo in het goed uitgerust labocomplex,
 • ontwikkeling van onderzoeken en probleemoplossend denken,
 • een brede algemene vorming.

grafiek
Algemene vakken (AV) 5de en 6de jaar
BW/TW
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 6
Richtingspecifieke vakken
Labo geïntegreerd (TV)
BW TW
Biologie 2/3 3/2
Chemie 3/2 5/6
Fysica 2 5
Biotechnische wetenschappen 6 /
Totaal 34 34

TROEVEN

 • Diverse excursies (bedrijfsbezoeken, workshops in hogescholen, veldwerk ...),
 • labo in het goed uitgerust labocomplex,
 • zeer praktijkgericht,
 • blokstage van 2 weken gekoppeld aan de geïntegreerde proef (GIP) in een bedrijf, labo of onderzoekscentrum
 • veel toepassingen van de wetenschappen i.p.v. een abstracte benadering.

grafiek
Algemene vakken (AV) 5de/6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskund 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Specifieke vakken (TV)
Labo geïntegreerd
5de/6de jaar
Toegepaste biologie 2
Analytische chemie 6
Chemische technologie 4
Organische chemie 4
Toegepaste fysica 3/2
Project GIP/stage 0/1
Totaal 34
Totaal 34