Tweede graad (3de en 4de jaar)

Je keuze valt op Plant-, dier- en milieutechnieken (D&A). Hier wordt de basis gelegd van een doordachte keuze in de derde graad. Je verwerft kennis over planten, dieren en de omgeving waarin ze leven. Er is een portie algemene vakken (AV) naast een belangrijk luik  specifieke vakken (SV). Nieuwe inzichten en vaardigheden worden aangebracht. We vertrekken telkens vanuit voorbeelden en/of concrete praktijksituaties of innovatieve technieken in het vak.

 • Plant- en milieutechnieken: je leert hoe planten groeien, geteeld en geoogst worden en hoe ze als voeding voor mens en dier kunnen dienen. Je krijgt ook bemestingsleer en studie van de bodem.
 • Dier- en milieutechnieken: je leert hoe verschillende diersoorten worden verzorgd, gehuisvest, gekweekt en hoe er mee om te gaan. Je leert aandacht te hebben voor klimaatregeling, drink- en waterkwaliteit, dierenwelzijn en -voeding.

Wil je de meer praktische kant, dan kies je voor plant, dier en milieu (A). De theorie en de praktijk worden zoveel mogelijk geïntegreerd gegeven.

 • In het vak plant en milieu leer je hoe en in welke omgeving planten groeien, geteeld en geoogst worden. De basisbeginselen van verschillende teeltsystemen, bemesting, klimaatregeling en water in land- en tuinbouw worden aangeleerd.
 • In het vak dier en milieu leer je omgaan met verschillende diersoorten, de verzorging, de huisvesting, dierenwelzijn en -voeding, de opkweekmethodes en het stalklimaat.

Zowel in plant en milieu als dier en milieu worden innovatieve technieken aangebracht via praktijklessen of bedrijfsbezoeken.

Derde graad

5de jaar Tuinaanleg en beheer (D&A)

Ben je vooral in een natuurwetenschappelijke, technische en polyvalent praktische agrarische vorming binnen de contexten van tuinaanleg en tuinbeheer geïnteresseerd, dan is Tuinaanleg en -beheer (D&A) de geknipte richting. Je leert er alles over tuinen, parken en andere groene ruimten aanleggen en onderhouden volgens agro-ecologische principes. Bovendien leer je plannen, coördineren en controleren van werkzaamheden. Er is een blokstage van 14 dagen voorzien.

5de jaar Plant en milieu (A)

Ben je vooral in een praktisch agrarische vorming met focus op de plantaardige productie geïnteresseerd, dan is Plant en milieu (A) de geknipte richting. Je leert er alles over verzorging van land- en tuinbouwteelten met het oog op een economisch rendabele plantaardige productie volgens agro-ecologische principes. Ook het bedienen en besturen, onderhouden, afstellen en controleren van landbouwmachines komen aan bod. In de derde graad nemen de stages en de praktijk een groot deel van de lestijden in beslag. Er is een samenwerking met verschillende bedrijven in de buurt. Er is 1 dag per week stage en een blokstage van 14 dagen.

5de jaar Groenaanleg en -beheer (A)

Groenaanleg en -beheer (A) biedt de leerlingen een praktisch agrarische vorming met focus op groenaanleg en groenbeheer. De leerlingen leren tuinen, parken en andere groene ruimten aanleggen en onderhouden volgens agro-ecologische principes en volgens het ontwerp. In de derde graad nemen de stages en de praktijk een groot deel van de lestijden in beslag. Er is 1 dag per week stage een een blokstage van 14 dagen.

6de jaar Planttechnische wetenschappen tso

Ben je vooral in plantenproductie en tuinen geïnteresseerd, dan is Planttechnische wetenschappen  tso de geknipte richting. Je leert er alles over plantenteelt en tuinaanleg en -onderhoud. De praktijk gebeurt hoofdzakelijk in de serres en in de tuin van het AOC (Agrarisch Opleidingscentrum) en er is een blokstage van twee weken. Er is de mogelijkheid om een vrijwillige buitenlandse stage te doen.

6de jaar Tuinbouw en groenvoorziening bso

In de derde graad Tuinbouw en groenvoorziening bso nemen de stages en de praktijk een groot deel van de lestijden in beslag. De aanpak is praktijkgericht. Er is 1 dag per week stage en een blokstage van twee weken. Leerlingen leren over de teelt van planten, groenten, boomkwekerij en sierplanten. Daarnaast is er een belangrijk luik over tuinaanleg en -onderhoud. Je kan je in onze school verder specialiseren in een 7de jaar Tuinaanleg en -onderhoud. Na dit 7de jaar behaal je je diploma secundair onderwijs.

Leerlingen kunnen naast hun diploma secundair onderwijs volgende attesten behalen:

• fytolicentie
• attest VCA
• rijbewijs G (zie onder dit tabblad voor recente info)

TROEVEN

 • De theorie en de praktijk worden geïntegreerd gegeven,
 • ruime praktijk mogelijkheden in de serres en op het Lindenhof,
 • werkplekleren bij diverse bedrijven in Land- en Tuinbouw,
 • diverse excursies,
 • keuzemodule in de tweede graad voor leerlingen die in plant of in dier geïnteresseerd zijn,
 • een drietal projectdagen in de tweede graad,
 • agro-ecologie, mechanisatie en techniek worden toegepast in de vakken Plant of Dier.

grafiek
Algemene vorming (AV) 3de/4de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1/0
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Persoonlijke leer- en leeftijd/Informatica 1
Specifieke vorming (SV)
Natuurwetenschappen 2/3
Dier- en milieutechnieken 5/4
Plant- en milieutechnieken 4/5
Keuzemodule Plant 2
Totaal 32

TROEVEN

 • Keuzemodule in de tweede graad voor leerlingen die in plant of in dier geïnteresseerd zijn,
 • een drietal projectdagen in de tweede graad,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • werkplekleren in diverse bedrijven,
 • ruime praktijkmogelijkheden op externe locaties,
 • mechanisatie en techniek worden toegepast in de vakken Plant en Dier.

grafiek
Algemene vorming (AV) 3de/4de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 1
Frans 1
Project algemene vakken (PAV):
TAAL:  
                Mavo     
                Nederlands
STEM:
               Wiskunde
/
5


3
Specifieke vorming (SV)
Dier en milieu 7
Plant en milieu 7
Keuzemodule Plant 4
Totaal 32

TROEVEN

 • Sprekers over de actuele evoluties in de sector,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden in onze serres en schooltuin,
 • werkplekleren in diverse bedrijven,
 • twee weken blokstage,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage.

grafiek
Algemene vorming (AV) 5de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Financiële en economische vaardigheden 1
Specifieke vorming (SV)
Natuurwetenschappen 3
Tuinaanleg en -beheer 14
Totaal 32

TROEVEN

 • Diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden op de externe locaties,
 • blokstage en stage op vrijdag,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage,
 • zeer praktijkgericht,
 • gemechaniseerd werk met landbouwtractoren of landbouwmachines.

grafiek
Algemene vorming (AV) 5de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 1
Frans 1
Project algemene vakken (PAV):
TAAL
             Mavo
             Nederlands
STEM
              Wiskunde
6
Specifieke vorming (SV)
Plant en milieu 14
Totaal
+ Werkplekleren
26
8

TROEVEN

 • Diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden op de externe locaties,
 • blokstage en stage op vrijdag,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage,
 • zeer praktijkgericht,
 • ruime vorming in groenaanleg en -beheer.

grafiek
Algemene vorming (AV) 5de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 1
Frans 1
Project algemene vakken (PAV):
TAAL
              Mavo
              Nederlands
STEM
               Wiskunde
6
Specifieke vorming (SV)
Groenaanleg en -beheer 14
Totaal
+ Werkplekleren
26
8

TROEVEN

 • Sprekers over de actuele evoluties in de sector,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden in onze serres en schooltuin,
 • blokstage in de derde graad,
 • werkplekleren in diverse bedrijven,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage.

grafiek
Algemene vorming (AV) 6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Specifieke vorming (SV) 6de jaar
Toegepaste biologie* 2
Toegepaste chemie 1
Toegepaste fysica 1
Toegepaste economie 1
Gewasbescherming* 1
Toxicologie/wetgeving* 1
Teelten 4
Tuinaanleg en -onderhoud 4
Algemene techniek 2
Projectwerk 3
Totaal 34

(*) vakken voor fytolicentie

TROEVEN

 • Diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden op de externe locaties,
 • blokstage en stage op vrijdag,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage,
 • zeer praktijkgericht,
 • ruime vorming in plantenteelt en tuinaanleg.

grafiek
Algemene vorming (AV) 6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 1
Mavo 2
Wiskunde 1
Specifieke  vorming (SV)
Toegepaste economie 2
Algemene techniek 2
Gewasbescherming* 1
Toxicologie/wetgeving* 1
Teelten 4
Tuinaanleg en -onderhoud 4
Bloemschikken 2
Stage tuinbouw en groenvoorziening 8
Totaal 34

(*) Vakken voor fytolicentie

TROEVEN

 • Projecten en excursies halen de realiteit naar de klas,
 • stage op vrijdag en een blokstage van 14 dagen,
 • mogelijkheid tot het doen van een buitenlandse stage,
 • ruime praktijk mogelijkheden in tuinaanleg en -onderhoud in de schooltuin.

grafiek
Algemene vorming (AV) 7de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 2
Mavo 2
Wiskunde 2
Specifieke vorming (SV)
Groenaanleg, plantenkennis 7
Groenonderhoud en machines 3
Projectwerk 2
Stage tuinaanleg en -onderhoud 8
Totaal 32