Indien je interesse hebt in planten en dieren, kies je voor de richting Plant,  dier en milieu(technieken) in de tweede graad. Theorie en praktijk wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd gegeven.

In het vak Plant(technieken) kom je alles te weten over hoe planten groeien, gekweekt en geoogst worden en hoe ze als voeding voor dier en mens kunnen dienen.

In het vak Dier(techhnieken) leer je hoe dieren worden verzorgd, gehuisvest en gekweekt.

In het vak Milieu(technieken) wordt de omgeving waarin planten en dieren leven onder de loep genomen. Je leert er over bemesting, voeding, klimaatregeling, water in land- en tuinbouw …

Ben je vooral in plantenproductie en tuinen geïnteresseerd, dan is Planttechnische wetenschappen  tso de geknipte richting. Je leert er alles over plantenteelt en tuinaanleg en -onderhoud. De praktijk gebeurt hoofdzakelijk in de serres en in de tuin van het AOC (Agrarisch Opleidingscentrum) en er is een blokstage van twee weken. Er is de mogelijkheid om een vrijwillige buitenlandse stage te doen.

In de derde graad Tuinbouw en groenvoorziening bso nemen de stages en de praktijk een groot deel van de lestijden in beslag. De aanpak is praktijkgericht. Er is 1 dag per week stage en een blokstage van twee weken. Leerlingen leren over de teelt van planten, groenten, boomkwekerij en sierplanten. Daarnaast is er een belangrijk luik over tuinaanleg en -onderhoud. Je kan je in onze school verder specialiseren in een 7de jaar Tuinaanleg en -onderhoud. Na dit 7de jaar behaal je je diploma secundair onderwijs.

Leerlingen kunnen naast hun diploma secundair onderwijs volgende attesten behalen:

• fytolicentie
• attest VCA
• rijbewijs G (zie onder dit tabblad voor recente info)

TROEVEN

 • De theorie en de praktijk worden geïntegreerd gegeven,
 • ruime praktijk mogelijkheden in de serres en op het Lindenhof,
 • werkplekleren bij diverse bedrijven in Land- en Tuinbouw,
 • diverse excursies,
 • keuzemodule in de tweede graad voor leerlingen die in plant of in dier geïnteresseerd zijn,
 • een drietal projectdagen in de tweede graad,
 • agro-ecologie, mechanisatie en techniek worden toegepast in de vakken Plant of Dier.

grafiek
Algemene vakken (AV) 3de/4de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1/0
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Toegepaste economie/Informatica 1
Richtingspecifieke vakken
Natuurwetenschappen 2/3
Dier- en milieutechnieken 5/4
Plant- en milieutechnieken 4/5
Keuzemodule Plant 2
Totaal 32

TROEVEN

 • Keuzemodule in de tweede graad voor leerlingen die in plant of in dier geïnteresseerd zijn,
 • een drietal projectdagen in de tweede graad,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • werkplekleren in diverse bedrijven,
 • ruime praktijkmogelijkheden op externe locaties,
 • mechanisatie en techniek worden toegepast in de vakken Plant en Dier.

grafiek
Algemene vakken (AV) 3de/4de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 1
Frans 1
Maatschappelijke vorming 3
Nederlands 3
Wiskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Richtingspecifieke vakken
Dier en milieu 7
Plant en milieu 7
Keuzemodule Plant 4
Totaal 32

TROEVEN

 • Sprekers over de actuele evoluties in de sector,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden in onze serres en schooltuin,
 • blokstage in de derde graad,
 • werkplekleren in diverse bedrijven,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage.

grafiek
Algemene vakken (AV) 5de /6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Specifieke vakken (TV/PV)
Praktijk geïntegreerd
5de/ 6de jaar
Toegepaste biologie* 2
Toegepaste chemie 2/1
Toegepaste fysica 1
Toegepaste economie 1
Gewasbescherming* 1
Toxicologie/wetgeving* 0/1
Teelten 5/4
Tuinaanleg en -onderhoud 3/4
Algemene techniek 2
Projectwerk/GIP 3
Totaal 34

(*) vakken voor fytolicentie

TROEVEN

 • Diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden op de externe locaties,
 • blokstage en stage op vrijdag,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage,
 • zeer praktijkgericht,
 • ruime vorming in plantenteelt en tuinaanleg.

grafiek
Algemene vakken (AV) 5de/6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 1
Mavo 2
Wiskunde 1
Specifieke vakken (TV/PV)
Toegepaste economie 2
Algemene techniek 2
Gewasbescherming* 1
Toxicologie/wetgeving* 1
Teelten 4
Tuinaanleg en -onderhoud 4
Bloemschikken 2
Stage tuinbouw en groenvoorziening 8
Totaal 34

(*) Vakken voor fytolicentie

TROEVEN

 • Projecten en excursies halen de realiteit naar de klas,
 • stage op vrijdag en een blokstage van 14 dagen,
 • mogelijkheid tot het doen van een buitenlandse stage,
 • ruime praktijk mogelijkheden in tuinaanleg en -onderhoud in de schooltuin.

grafiek
Algemene vakken (AV) 7de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 2
Mavo 2
Wiskunde 2
Specifieke vakken (TV/PV)
Praktijk geïntegreerd
Groenaanleg, plantenkennis 7
Groenonderhoud en machines 3
Projectwerk 2
Stage tuinaanleg en -onderhoud 8
Totaal 32