Paardrijden

Indien je interesse specifiek naar paarden uitgaat, kies je voor de richting Paardrijden en –verzorgen. Leerlingen met een interesse in paardrijden en verzorgen hebben 8 uur praktijk paardrijden per week. Dit omvat verzorgen, dressuur en springen (klik hier).

In de tweede graad leer je omgaan met paarden. De praktijk bestaat uit springen, dressuur en verzorgen. Basiswerk is hier belangrijk. Naast de praktijk paardrijden en het verzorgen, is er ook praktijk technieken en lederbewerking. Bovenop de basisvakken komen technische vakken en toegepaste wetenschappen aan bod. De leerlingen kunnen rijvaardigheid A- en B-brevet behalen.

In de derde graad worden de technieken van het paardrijden verder uitgebouwd. Binnen de lessen dressuur en springen verbeteren de leerlingen hun verworven basistechnieken. Naast de verzorgingspraktijk komt nu ook hoefverzorging aan bod. In de technische vakken staan zowel zoötechnieken, didactiek, stallenconstructie, paardenvoeding, toegepaste dierkunde en toegepaste economie op het programma.

TROEVEN

 • Mogelijkheid tot het huren van een schoolpaard,
 • ruime praktijk mogelijkheden op binnen- en buitenpiste,
 • praktijk omvat springen, dressuur en verzorgen,
 • extra oefenmogelijkheden voor leerlingen op dinsdagavond, woensdagmiddag en zaterdagmorgen,
 • mogelijkheid tot het behalen van A- en B brevet,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies.

grafiek
Algemene vakken (AV) 3de/4de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 1
Frans 1
Maatschappelijke vorming 3
Nederlands 3
Wiskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfsmanagement 2
Voedingsmanagement 1
Hippologie 3
Grooming 4
Hippische vaardigheden (dressuur & springen) 8
Totaal 32

TROEVEN

 • Ruime praktijkmogelijkheden op binnen- en buitenpiste,
 • praktijk omvat springen, dressuur en verzorgen,
 • extra oefenmogelijkheden voor leerlingen op dinsdagavond, woensdagmiddag en zaterdagmorgen,
 • mogelijkheid tot het behalen van het diploma Initiator via de Vlaamse Trainersschool,
 • mogelijkheid tot het behalen van rijvaardigheid Instructeur B,
 • blokstage van 2 weken,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies.

grafiek
Algemene vakken (AV) 5de/6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 1
Engels 1
MAVO 2
Wiskunde 1/0
Toegepaste economie 2
Specifieke vakken (TV/PV)
Constructies 1
Didactiek* 0/2
Toegepaste dierkunde 2
Voeding 2
Ziekteleer 1
Zoötechniek* 5/4
Praktijk hoefverzorging 2
Praktijk paardrijden en -verzorgen 8
Totaal 34

(* vakken in voorbereiding van behalen diploma Initiator van de Vlaamse Trainersschool)

TROEVEN

 • Ruime praktijkmogelijkheden op binnen- en buitenpiste,
 • praktijk: springen, dressuur en verzorgen,
 • extra oefenmogelijkheden voor leerlingen op dinsdagavond, woensdagmiddag en zaterdagmorgen,
 • mogelijkheid tot het behalen van het diploma Instructeur B via de Vlaamse Trainersschool,
 • blokstage van 5 weken.

grafiek
Algemene vakken (AV) 7de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
MAVO 2
Specifieke vakken (TV/PV)
Anatomie* 1
Didactiek* 3
Instructeur B* 2
Motorisch leren van paard en ruiter* 1
Specifieke trainingsleer* 2
Specifieke hoefverzorging 1
Projectwerk* 2
Praktijk paardrijden en -verzorgen* 8
Totaal 32

(* vakken in voorbereiding van behalen diploma Instructeur B van de Vlaamse Trainersschool)