Paardenhouderij

Indien je interesse specifiek naar paarden uitgaat, kies je voor de richting Paardenhouderij (A). Klik hier voor een filmpje.

Paardenhouderij is een praktische richting in de arbeidsfinaliteit. In de tweede graad (3de en 4de jaar Paardenhouderij (A)) verwerf je de basiskennis en basisvaardigheden voor het omgaan met en verzorgen van paarden met nadruk op grooming en paardrijden. Tijdens het paardrijden verbeter en verfijn je je vaardigheden in de disciplines dressuur en springen. Naast deze praktijk besteden we ook de nodige aandacht aan de technische vakken zoals voedingsmanagement, hippisch beheer en hippologie. Verder kunnen de leerlingen een aantal rozetten behalen die kaderen in de opleiding van de Vlaamse trainersschool.

In de derde graad (5de en 6de jaar Paardenhouderij (A)) worden de technieken van het paardrijden verder uitgebouwd. Binnen de lessen dressuur en springen verbeteren de leerlingen hun verworven basistechnieken. Naast de verzorgingspraktijk komt nu ook hoefverzorging aan bod. In de technische vakken staan zowel grooming, training ruiter en paard, voedingsleer en hippisch beheer op het programma. In het 5de jaar wordt er ook 'start to coach' (eerste module van initiator) aangeboden.In het 6de jaar krijgen de ruiters en amazones een cursus didactiek en lesgeven Initiator Vlaamse trainersschool. Daarnaast gaan de leerlingen ook 1 dag per week op stage.

Deze richting leidt je naar een aansluitend Se-n-Se jaar of de arbeidsmarkt.

7de specialisatiejaar (bso) Manegehouder – rijmeester

Doorheen de opleiding kunnen de leerlingen een aantal brevetten en diploma's van de Vlaamse trainersschool behalen.

TROEVEN

 • Mogelijkheid tot het huren van een schoolpaard,
 • ruime praktijk mogelijkheden op binnen- en buitenpiste,
 • praktijk omvat springen, dressuur en verzorgen,
 • extra oefenmogelijkheid op woensdagmiddag en 2 avonden per week,
 • mogelijkheid tot het behalen van rozetten,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies.

grafiek
Algemene vorming (AV) 3de/4de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 1
Frans 1
Project algemene vakken (PAV):
* TAAL (Mavo en Nederlands)
 * STEM (Wiskunde)
8
(5)
(3)
Specifieke vorming (SV)
Hippisch beheer 2
Voedingsmanagement 1
Hippologie 3
Grooming 4
Training ruiter en paard                                                                                                                        * Dressuur                                                                                                                                                            * Springen 8
(4)
(4)
Totaal 32

TROEVEN

 • Mogelijkheid tot het huren van een schoolpaard,
 • ruime praktijk mogelijkheden op binnen- en buitenpiste,
 • praktijk omvat springen, dressuur en verzorgen,
 • extra oefenmogelijkheden op woensdagnamiddag en 2 avonden per week,
 • mogelijkheid tot het behalen van het diploma Initiator via de Vlaamse Trainersschool,
 • mogelijkheid tot het behalen van rijvaardigheid Instructeu B (6de jaar),
 • blokstage van 2 weken,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies.

grafiek
Algemene vorming (AV) 5de/6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 2
Project algemene vakken (PAV):
* TAAL (Mavo en Nederlands)
* STEM (Wiskunde)
6
(4)
(2)
Specifieke vorming (SV)
Analyse ruiter en paard 4/1
Trainingsleer 4/3
Hippisch beheer 2/0
Grooming                                                                                                                                                            * Grooming                                                                                                                                                   
* Hoefverzorging
4/2
(2/0)
(2/2)
Training ruiter en paard                                                                                                                       * Dressuur                                                                                                                                                           * Springen 8
(4)
(4)
Totaal
+ Stage
34/26
0/8

TROEVEN

 • Ruime praktijkmogelijkheden op binnen- en buitenpiste,
 • praktijk omvat springen, dressuur en verzorgen,
 • extra oefenmogelijkheid op 2 avonden per week,
 • mogelijkheid tot het behalen van het diploma Instructeur B via de Vlaamse Trainersschool,
 • blokstage van 5 weken.

grafiek
Algemene vorming (AV) 7de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
MAVO 2
Specifieke vorming (SV)
Anatomie* 1
Didactiek* 3
Instructeur B* 2
Motorisch leren van paard en ruiter* 1
Specifieke trainingsleer* 2
Specifieke hoefverzorging 1
Projectwerk* 2
Praktijk paardrijden en -verzorgen* 8
Totaal 32

(*) vakken in voorbereiding van behalen diploma Instructeur B van de Vlaamse Trainersschool