Indien je interesse hebt in planten en dieren, kies je voor de richting Plant dier en milieu (technieken) in de tweede graad. Theorie en praktijk wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd gegeven. Er is een richting plant- dier- en milieutechnieken op tso niveau die iets meer de nadruk legt op theoretische basiskennis en een richting Plant, dier en milieu bso die de nadruk op praktisch werk legt.

In het vak Plant(technieken) kom je alles te weten over hoe planten groeien, gekweekt en geoogst worden en hoe ze als voeding voor dier en mens kunnen dienen.

In het vak Dier(technieken)  leer je hoe dieren worden verzorgd, gehuisvest en gekweekt.

In het vak Milieu(technieken) wordt de omgeving waarin planten en dieren leven onder de loep genomen. Je leert er over bemesting, voeding, klimaatregeling, water in land- en tuinbouw …

Is landbouw meer je ding dan leer je in de richting Dier- en landbouwtechnische wetenschappen tso alles over varkensteelt, rundveeteelt en pluimveeteelt. Daarnaast is er aandacht voor akkerbouw en voederwinning. Deze richtingen leiden je naar hoger onderwijs van het korte type of naar de arbeidsmarkt. Er is dus een dubbele finaliteit.

In de derde graad Landbouw bso nemen de stages en de praktijk een groot deel van de lestijden in beslag. De aanpak is praktijk gericht. Er is een samenwerking met verschillende bedrijven in de buurt. Er is 1 dag stage per week en een blokstage van 14 dagen. Een 7de specialisatiejaar Veehouderij en landbouwteelten vervolmaken je opleiding.

Leerlingen kunnen naast hun diploma secundair onderwijs volgende attesten behalen:

• fytolicentie
• attest VCA
• rijbewijs G (zie onder dit tabblad voor recente info)

TROEVEN

 • De theorie en de praktijk worden geïntegreerd gegeven,
 • ruime praktijkmogelijkheden in de serres en op het Lindenhof,
 • werkplekleren bij diverse bedrijven in Land- en Tuinbouw,
 • diverse excursies,
 • keuzemodule in de tweede graad voor leerlingen die in plant of in dier geïnteresseerd zijn,
 • een drietal projectdagen in de tweede graad,
 • agro-ecologie, mechanisatie en techniek worden toegepast in de vakken Plant of Dier.

grafiek
Algemene vakken (AV) 3de/4de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1/0
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Toegepaste economie/Informatica 1
Richtingspecifieke vakken
Natuurwetenschappen 2/3
Dier- en milieutechnieken 5/4
Plant- en milieutechnieken 4/5
Keuzemodule Dier 2
Totaal 32

TROEVEN

 • Keuzemodule in de tweede graad voor leerlingen die in plant of in dier geïnteresseerd zijn,
 • een drietal projectdagen in de tweede graad,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • werkplekleren in diverse bedrijven,
 • ruime praktijkmogelijkheden op externe locaties,
 • mechanisatie en techniek worden toegepast in de vakken Plant en Dier.

grafiek
Algemene vakken (AV) 3de/4de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 1
Frans 1
Mavo 3
Nederlands 3
Wiskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Richtingspecifieke vakken
Dier en milieu 7
Plant en milieu 7
Keuzemodule Dier 4
Totaal 32

TROEVEN

 • Sprekers over de actuele evoluties in de sector,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden op de externe locaties,
 • blokstage in de derde graad,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage,
 • werkplekleren veehouderij.

grafiek
Algemene vakken (AV) 5de /6de jaar
Gosdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Specifieke vakken (TV/PV)
Praktijk geïntegreerd
5de/ 6de jaar
Toegepaste biologie* 2
Toegepaste chemie 2/1
Toegepaste fysica 1
Toegepaste economie 1
Bedrijfsadministratie 1
Gewasbescherming* 1
Toxicologie/wetgeving* 0/1
Rundveeteelt 3
Varkensteelt/andere productdieren** 3
Akkerbouw en voederwinning 2
Landbouwmechanisatie 2
Projectwerk/GIP 2
Totaal 34

(*) vakken voor fytolicentie
(**) via bedrijfsbezoeken en twee weken blokstage

TROEVEN

 • Diverse Bedrijfsbezoeken,
 • ruime praktijkmogelijkheden op de externe locaties,
 • stage op vrijdag en een blokstage van 14 dagen,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage;
 • ruime vorming in veeteelt en akkerbouw,
 • werkplekleren veehouderij.

grafiek
Algemene vakken (AV) 5de/ 6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 1
Mavo 2
Wiskunde 1
Specifieke vakken (TV/PV)
Praktijk geïntegreerd
Toegepaste economie 2
Landbouwmechanisatie 2
Akkerbouw en voederwinning 4
Gewasbescherming* 1
Toxicologie/Wetgeving* 1
Rundveeteelt 3
Varkensteelt/andere productiedieren** 3
Stage landbouw (op vrijdag) 8
Totaal 34

(*) Vakken voor fytolicentie
(**) Via bedrijfsbezoeken en stage

TROEVEN

 • Projecten en excursie halen de realiteit naar de klas,
 • stage op vrijdag en een blokstage van 14 dagen,
 • ruime praktijk mogelijkheden in externe bedrijven,
 • mogelijkheid tot het doen van een buitenlandse stage,
 • werkplekleren landbouwmechanisatie en veehouderij,
 • actualiteit via externe sprekers.

grafiek
Algemene vakken (AV) 7de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 2
MAVO 2
Wiskunde 2
Specifieke vakken (TV/PV)
Praktijk geïntegreerd
Bedrijfsmanagement 2
Landbouwteelten 2
Landbouwmechanisatie* 1
Rundveeteelt 3
Varkensteelt/andere productiedieren 2
Projectwerk 2
Stage 8
Totaal                                                                                                                                                                                                                 32

(*) Via werkplekleren