Tweede graad (3de en 4de jaar):

Je keuze valt op Plant-, dier- en milieutechnieken (D&A). Hier wordt de basis gelegd van een doordachte keuze in de derde graad. Je verwerft kennis over planten, dieren en de omgeving waarin ze leven. Er is een portie algemene vakken (AV) naast een belangrijk luik specifieke vakken (SV). Nieuwe inzichten en vaardigheden worden aangebracht. We vertrekken telkens vanuit voorbeelden en/of concrete praktijksituaties of innovatieve technieken in het vak.

 • Plant- en milieutechnieken: je leert hoe planten groeien, geteeld en geoogst worden en hoe ze als voeding voor mens en dier kunnen dienen. Je krijgt ook bemestingsleer en studie van de bodem.
 • Dier- en milieutechnieken: je leert hoe verschillende diersoorten worden verzorgd, gehuisvest, gekweekt en hoe er mee om te gaan. Je leert aandacht te hebben voor klimaatregeling, drink- en waterkwaliteit, dierenwelzijn en -voeding.

Wil je de meer praktische kan, dan kies je voor Plant, dier en milieu (A). De theorie en de praktijk worden zoveel mogelijk geïntegreerd gegeven.

 • In het vak plant en milieu leer je hoe en in welke omgeving planten groeien, geteeld en geoogst worden. De basisbeginselen van verschillende teeltsystemen, bemesting, klimaatregeling en water in land- en tuinbouw worden aangeleerd.
 • In het vak dier en milieu leer je omgaan met verschillende diersoorten, de verzorging, de huisvesting, dierenwelzijn en -voeding, de opkweekmethodes en het stalklimaat.

Zowel in plant en milieu als dier en milieu worden innovatieve technieken aangebracht via praktijklessen of bedrijfsbezoeken.

Derde graad

5de jaar Agrotechnieken dier (D&A)

Is een natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalente agrarische vorming met focus op dierlijke verzorging, huisvesting, voeding en voederwinning, fokkerij en dierlijke productie van landbouwproductiedieren meer je ding, dan volg je de richting Agrotechnieken dier (D&A). In deze richting leer je volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes handelen en werken volgens de richtlijnen van een duurzame en rendabele dierlijke productie met kennis van sectorspecifieke wetgeving. Er is een blokstage van 14 dagen voorzien.

5de jaar Dier en milieu (A)

Is een praktisch agrarische vorming met focus op dierlijke verzorging, huisvesting, voeding en voederwinning, fokkerij en dierlijke productie van landbouwproductiedieren meer je ding, dan leer je in de richting Dier en milieu (A) volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes handelen.  Ook het bedienen en besturen, onderhouden, afstellen en controleren van landbouwmachines komen aan bod. In de derde graad nemen de stages en de praktijk een groot deel van de lestijden in beslag. Er is een samenwerking met verschillende bedrijven in de buurt. Er is 1 dag per week stage en een blokstage van 14 dagen.

6de jaar Dier- en landbouwtechnische wetenschappen tso

Is landbouw meer je ding dan leer je in de richting Dier- en landbouwtechnische wetenschappen tso alles over varkensteelt, rundveeteelt en pluimveeteelt. Daarnaast is er aandacht voor akkerbouw en voederwinning. Deze richtingen leiden je naar hoger onderwijs van het korte type of naar de arbeidsmarkt. Er is dus een dubbele finaliteit.

6de jaar Landbouw bso

In de derde graad Landbouw bso nemen de stages en de praktijk een groot deel van de lestijden in beslag. De aanpak is praktijk gericht. Er is een samenwerking met verschillende bedrijven in de buurt. Er is 1 dag stage per week en een blokstage van 14 dagen. Een 7de specialisatiejaar Veehouderij en landbouwteelten vervolmaken je opleiding.

Leerlingen kunnen naast hun diploma secundair onderwijs volgende attesten behalen:

• fytolicentie
• attest VCA
• rijbewijs G (zie onder dit tabblad voor recente info)

TROEVEN

 • De theorie en de praktijk worden geïntegreerd gegeven,
 • ruime praktijkmogelijkheden in de serres en op het Lindenhof,
 • werkplekleren bij diverse bedrijven in Land- en Tuinbouw,
 • diverse excursies,
 • keuzemodule in de tweede graad voor leerlingen die in plant of in dier geïnteresseerd zijn,
 • een drietal projectdagen in de tweede graad,
 • agro-ecologie, mechanisatie en techniek worden toegepast in de vakken Plant of Dier.

grafiek
Algemene vorming (AV) 3de/4de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Mens en samenleving 1/0
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 3
Persoonlijke leertijd/Informatica 1
Specifieke vorming (SV)
Natuurwetenschappen 2/3
Dier- en milieutechnieken 5/4
Plant- en milieutechnieken 4/5
Keuzemodule Dier 2
Totaal 32

TROEVEN

 • Keuzemodule in de tweede graad voor leerlingen die in plant of in dier geïnteresseerd zijn,
 • een drietal projectdagen in de tweede graad,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • werkplekleren in diverse bedrijven,
 • ruime praktijkmogelijkheden op externe locaties,
 • mechanisatie en techniek worden toegepast in de vakken Plant en Dier.

grafiek
Algemene vorming (AV) 3de/4de  jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 1
Frans 1
Project algemene vakken (PAV):
TAAL
               Mavo
               Nederlands
STEM
               Wiskunde
/
5


3
Specifieke vorming (SV)
Dier en milieu 7
Plant en milieu 7
Keuzemodule Dier 4
Totaal 32

TROEVEN

 • Sprekers over de actuele evoluties in de sector,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden op de externe locaties,
 • werkplekleren veehouderij,
 • twee weken blokstage,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage.

grafiek
Algemene vorming (AV) 5de  jaar
Gosdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Financiële en economische vaardigheden 1
Specifieke vorming (SV)
Natuurwetenschappen 3
Agrotechnieken Dier 14
Totaal 32

TROEVEN

 • Diverse bedrijfsbezoeken,
 • ruime praktijkmogelijkheden op externe locaties,
 • werkplekleren veehouderij,
 • stage op vrijdag en een blokstage van 14 dagen,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage,
 • gemechaniseerd werk met landbouwtractoren of landbouwmachines.

grafiek
Algemene vorming(AV) 5de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Engels 1
Frans 1
Project algemene vakken (PAV):
TAAL
             Mavo
             Nederlands
STEM
             Wiskunde
6
Specifieke vorming (SV)
Dier en milieu 14
Totaal 26
+ Werkplekleren 8

TROEVEN

 • Sprekers over de actuele evoluties in de sector,
 • diverse bedrijfsbezoeken en excursies,
 • ruime praktijkmogelijkheden op de externe locaties,
 • blokstage in de derde graad,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage,
 • werkplekleren veehouderij.

grafiek
Algemene vorming (AV) 6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Specifieke vorming (SV)
Toegepaste biologie* 2
Toegepaste chemie 1
Toegepaste fysica 1
Toegepaste economie 1
Bedrijfsadministratie 1
Gewasbescherming* 1
Toxicologie/wetgeving* 1
Rundveeteelt 3
Varkensteelt/andere productiedieren** 3
Akkerbouw en voederwinning 2
Landbouwmechanisatie 2
Projectwerk 2
Totaal 34

(*) vakken voor fytolicentie

(**) via bedrijfsbezoeken en twee weken blokstage

TROEVEN

 • Diverse Bedrijfsbezoeken,
 • ruime praktijkmogelijkheden op de externe locaties,
 • stage op vrijdag en een blokstage van 14 dagen,
 • mogelijkheid tot het volgen van een buitenlandse stage;
 • ruime vorming in veeteelt en akkerbouw,
 • werkplekleren veehouderij.

grafiek
Algemene vorming (AV) 6de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 1
Mavo 2
Wiskunde 1
Specifieke vorming (SV)
Toegepaste economie 2
Landbouwmechanisatie 2
Akkerbouw en voederwinning 4
Gewasbescherming* 1
Toxicologie/Wetgeving* 1
Rundveeteelt 3
Varkensteelt/andere productiedieren** 3
Stage landbouw (op vrijdag) 8
Totaal 34

(*) Vakken voor fytolicentie
(**) Via bedrijfsbezoeken en stage

TROEVEN

 • Projecten en excursie halen de realiteit naar de klas,
 • stage op vrijdag en een blokstage van 14 dagen,
 • ruime praktijk mogelijkheden in externe bedrijven,
 • mogelijkheid tot het doen van een buitenlandse stage,
 • werkplekleren landbouwmechanisatie en veehouderij,
 • actualiteit via externe sprekers.

grafiek
Algemene vorming (AV) 7de jaar
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 2
Frans 2
MAVO 2
Wiskunde 2
Specifieke vorming (SV)
Bedrijfsmanagement 2
Landbouwteelten 2
Landbouwmechanisatie* 1
Rundveeteelt 3
Varkensteelt/andere productiedieren 2
Projectwerk 2
Stage 8
Totaal                                                                                                                                                                                                                 32

(*) Via werkplekleren