We werken samen, leven samen en leren samen

Onze visie is gestoeld op vijf kernwaarden.

Verantwoordelijk …
...voor wat je doet…
… voor wat je zegt…
… voor de keuzes die je maakt…
… voor je eigen leerproces…
… voor nakomen van gemaakte afspraken…

Samen…
… voor diversiteit…
… voor teamvorming…
… voor het groter geheel…
… voor een gelijkwaardige deelname…
… voor nieuwe initiatieven…

Respect…
… voor ieders eigenheid…
… voor elk talent…
… voor elke beperking…
… voor elke mening…
… voor grenzen…

Communicatie…
… voor goed vakonderwijs…
… voor duidelijke afspraken…
… voor het goed begrijpen van elkaar…
… voor het voorkomen en uitpraten van conflicten…
… voor echt luisteren…

Zorg…
… voor elkaar…
… voor plant, dier en milieu...
… voor gebouwen…
… voor materiaal…
… voor een warme sfeer…