Inlichtingen nemen en inschrijven kan tijdens de openingsuren van het onthaal op schooldagen. Maak steeds vooraf een afspraak, dan ben je zeker dat we tijd voor jou kunnen vrijmaken. In de vakanties zijn speciale dagen voor inschrijven voorzien.

Inschrijven

Wens je in te schrijven voor het schooljaar 2022 - 2023:

Volgende studierichtingen zijn volzet:

 • 3de jaar Biotechnieken (D&A)
 • 3de jaar Plant-, dier- en milieutechnieken (D&A) optie dier, optie tuinbouw
 • 3de jaar Plant, dier en milieu (A) optie landbouw, optie tuinbouw
 • 3de jaar Paardenhouderij (A)
 • 4de jaar Plant, dier en milieu (A) optie landbouw, optie tuinbouw
 • 4de jaar Paardenhouderij (A)
 • 5de jaar Paardrijden en -verzorgen bso
 • 6de jaar Biotechnische wetenschappen tso
 • 6de jaar Techniek-wetenschappen tso

Voorafgaand aan een definitieve inschrijving in de richtingen Paardenhouderij en Paardrijden en -verzorgen wensen we "eerst" even persoonlijk kennis te maken met de kandidaat leerling in ons Hippisch Opleidingscentrum. Maak hiervoor een afspraak met onze school.

U kan een afspraak maken op een ander moment op vlti@sint-rembert.be of 050 23 15 14 voor een persoonlijke rondleiding, informatie en/of een inschrijving.

 • Onze school is bereikbaar via het Conscienceplein 12.

Documenten mee te brengen bij inschrijving:

 • identiteitskaart
 • laatste rapport en advies
 • laatste oriënteringsattest
 • eventuele verslagen dyslexie, dyscalculie, Ass...