Inlichtingen nemen en inschrijven kan tijdens de openingsuren van het onthaal op schooldagen. Maak steeds vooraf een afspraak, dan ben je zeker dat we tijd voor jou kunnen vrijmaken. In de vakanties zijn speciale dagen voor inschrijven voorzien.

Documenten mee te brengen bij inschrijving:

  • identiteitskaart
  • laatste rapport
  • laatste oriënteringsattest
  • eventuele verslagen dyslexie, dyscalculie, ASS...

Inschrijven tijdens de vakantie:

Inschrijven kan in de grote vakantie  van 1 - 9 juli en van 16 - 31 augustus tijdens de kantooruren, van 9 - 12 u en van 13.30 - 16.30 u.

  • U kan ook een afspraak maken op een ander moment op vlti@sint-rembert.be of 050/23 15 14 voor een persoonlijke rondleiding, informatie en/of een inschrijving.
  • Onze school is bereikbaar via het Conscienceplein 12.